Yönetim Kurulu
Adı Soyadı Görev ve Ünvanı
Yaşar TOK Başkan
Cemal ALPAT Başkan Yardımcısı
Mustafa YILMAZ Sayman
Mustafa GÜR Sekreter
Halim TOKSOY Üye
Mehmet AVCU Yedek Üye
Zekeriya UÇAR Yedek Üye
Remnzi DURSUN Yedek Üye
Durmuş Ali UÇAR Yedek Üye
Halit AVCU Yedek Üye